Home » THEORIE » lessen

Theorielessen

Algemene Muziektheorie Examen A

BENODIGDHEDEN per les: Theorieboek

*Snelhechter of map *Schrift of gelinieerd papier voor in snelhechter, Muziekpapier *Pen, Potlood, Gum


LES 1 HET NOTENSCHRIFT  

 1. NOTEN, de NOTENBALK (hoofdstuk 1)
 2. SLEUTELS (hoofdstuk 2)
 3. HULPLIJNEN EN HOGER of LAGER dan de notenbalk
 4. NOTENWAARDEN en RUSTEN  (hoofdstuk 9/11)
 5. PUNT en WAARDE (hoofdstuk 12)
 6. MATEN  (hoofdstuk 10)
 7. Praktisch: dictee noten opschrijven op de balk: waardes en hoogtes/lezen
 8. Vragen bij les 1                                                   antwoorden worden later toegevoegd

Thuis: Gebruik hiervoor de training in het programma dat je kunt downloaden:Algemene oefening,Noten lezen/ Notenvormen, waarden/rusten  


LES 2 MAAT EN TEMPO 

 1. MAATSTREPEN PLAATSEN  (hoofdstuk 14)
 2. MAATSOORTEN  (hoofdstuk 13)
 3. OPMAAT (hoofdstuk 15)
 4. TEMPO/TEMPI: de 5 Hoofdgroepen en METRONOOM (hoofdstuk 17/16)
 5. OVERGANGSaanduidingen
 6. Praktisch: luisteren naar welke maatsoort er gespeeld wordt, maten maken, tempi horen.
 7. Vragen les 2                                                           antwoorden worden later toegevoegd

Thuis: Gebruik hiervoor de training in het programma dat je kunt downloaden: Algemene oefening: Maatsoorten / Tempo-aanduidingen  


LES 3 TEKENS   

 1. VASTE en TOEVALLIGE VOORTEKENS :
 2. (dubbel)MOLLEN, (dubbel)KRUIZEN, HERSTELLINGSTEKEN (hoofdstuk 3/4)
 3. HERHALINGSTEKENS en FERMATE  (hoofdstuk 22/18)
 4. DYNAMIEK STABIELE en OVERGANGSDYNAMIEK  (hoofdstuk 19)
 5. ARTICULATIE  (hoofdstuk 20/21)
 6. Praktisch: luisteren Dynamiek/articulatie, Mollen/Kruizen plaatsen
 7.  Vragen bij les 3                                                  antwoorden worden later toegevoegd

Thuis: Gebruik  hiervoor de training in het programma dat je kunt downloaden;Algemene oefening: Dynamiek/articulatie 


LES 4 TOONSYSTEEM/INTERVALLEN    

 1. TOONSYSTEEM (hoofdstuk 5)
 2. INTERVALLEN (hoofdstuk 6)
 3. GROTE TERTSTOONLADDER/MAJEUR (hoofdstuk 7)
 4. DRIEKLANKEN (hoofdstuk 8)
 5. TOONLADDERS EN INTERVALLEN AFDELING 2  (hoofdstuk 27)
 6. Praktisch: toonladders + drieklanken bouwen 
 7. Vragen bij les 4                                      antwoorden worden later toegevoegd

Thuis: Gebruik hiervoor de training in het programma dat je kunt downloaden: Algemene oefening: Toonladders samenstellen. En onder hoofdstuk Gehoor: Intervaltraining, ritmisch dictee en melodisch dictee.


LES 5 MAAT EN RITME  

 1. MAAT EN RITME(hoofdstuk 10)
 2. Praktisch: Ritmes klappen/ noteren/ luisteren

 Thuis: Gebruik hiervoor de training in het programma dat je kunt downloaden; Gehoor: ritmisch dictee/melodisch dictee.


LES 6 Vragen/extra herhaling

woordenlijst

 


LES 7 PROEFEXAMEN   

PROEFEXAMEN

MUZIEKTHEORIE VRAGEN EXAMEN A

dit zijn hulpvragen bij het bestuderen van de theorie uit het boek ALGEMENE MUZIEKTHEORIE EXAMEN A


LES 8 BESPREKING/VRAGEN

BESPREKING PROEFEXAMEN/VRAGEN

 

 

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb