Klassieken

DE KLASSIEKEN (1750-1825)

  • In deze tijd werd de trompet minder virtuoos gebruikt dan voorheen. Het was een andere stijl die Haydn, Mozart en Beethoven gebruikten. De sierlijke, heroïsche, briljante en majestueuze Renaissance en Barok waren voorbij.
  • De trompet kwam minder op de voorgrond en werd als opvulling in de orkesten gebruikt. Er werd zelden meer in het hoge register gespeeld. Slechts het derde octaaf van de natuurtonenreeks c´-e´-g´-bes´´-c´´ werd veel gebruikt. Vermoedelijk omdat dit register het mooiste klonk. Daarbij werden voor de trompetpartijen nu klarinetten gebruikt. Binnen dit octaaf wilde men de tussenliggende tonen opvullen (de ontwikkeling van de chromatiek bij de trompet). Dit gebeurde al bij de rechte en gebogen schuiftrompetten .
  • Toen werden er ook Stoptrompetten gebruikt. Dit was een kort gebogen natuurtrompet, die d.m.v. één van de handen moest worden gestopt. Door het stoppen van de natuurtoon, kon deze worden verhoogd

KLEPHOORN 1766

  • De 1e kleppentrompet/klephoorn werd waarschijnlijk in 1766 door F. Kölbel ontdekt.
  • De trompettist Anton Weidinger (1767-1852) verbeterde de kleppentrompet zodanig, dat de componist Joseph Haydn hiervoor het bekende Trompetconcert schreef. Evenals Hummel, Kozeluch en Weigl schreven hun concerten voor dit instrument. Het intrument had 3 kleppen. De ene klep verhoogde de natuurtoon met een halve toon, de tweede met een hele toon en de derde met anderhalve toon.  
  • Maar er waren ook kleppentrompetten met meer dan 3 kleppen. Het grote euvel bij de kleppentrompet was het verschil in klankkleur bij elke toon en het verschil in kleur bij een open en gesloten klep.De klephoorn was één van de eerste bruikbare koperinstrumenten. Het instrument had vijf tot acht toongaten met kleppen.
  • Van 1815 tot 1850 was de klephoorn het melodieinstrument van de kopergroep in het militaire orkest.

 Om een instrument tijdens het lopen te bespelen moest het instrument wel zo'n vorm hebben dat het tijdens het lopen niet in de weg zat.