tongslag

De tweedelige tongslag houdt in dat je eerst een TA-aanzet maakt en daarna een KA-aanzet, TAKA TAKA TAKE etc. De KA-aanzet maak je met het achterste gedeelte van je tong en e TA-aanzet maak je met het voorste gedeelte. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de ene aanzet de andere voorbereidt. Hierdoor is het mogelijk om in snel tempo aanzetten te maken.

  • Bij het uitoefenen van de tongslag moet het eerste streven zijn om de KA net als de TA te laten klinken. Het is het beste om deze aanzetten heel precies en langzaam te studeren. Een goede methode om deze aanzetten aan te leren is de volgende: Je begint met vier TA-aanzetten in het middenregister in een rustig tempo en daarna vier KA-aanzetten op dezelfde toon en in hetzelfde tempo.
  1.  Speel alle noten sterk staccato en probeer de KA-aanzetten zo scherp mogelijk te krijgen.
  2.  Speel daarna een toonladder in het middenregister met uitsluitend KA-aan-zetten, probeer de noten los van elkaar scherp en hard te maken. Nu kun je in een langzaam tempo de TAKA-combinatie gaan maken. Doe dat in het middenregister en laat hierbij niet de TA in de KA overlopen (Tickaa, Tickaa). Het moeten duidelijk twee gescheiden tonen zijn.Check dit tussendoor door de gewone aanzetten te vergelijken met de tongslag-aanzetten. Het is aan te raden het beoefenen van de tongslag - zeker in het begin - niet te lang te doen. Bouw het rustig op en let erop dat de keel open en ontspannen blijft. De tongslag moet te allen tijde ontspannen uit te voeren zijn want als dat niet het geval is, dan forceer je de zaak.
  3.  Zeg bij het oefenen Tjoe-Ke, tjoe-ke.

 De driedelige tongslag wil zeggen twee TA-aanzetten gevolgd door een KA-aanzet. TATAKA. Hiervoor geldt hetzelfde verhaal. Zorg dat je de verschillende aanzetten los van elkaar maakt.

  1. Ze mogen niet in elkaar overlopen.
  2. Maak ze scherp en kort en
  3. streef ernaar dat de KA-aanzet exact overeenkomt met de TA-aanzet. Voor zowel de tweedelige als de driedelige tongslag geldt dat je ze pas in snel tempo mag uitvoeren als je ze in een langzaam tempo goed beheerst.

Uiteraard kunnen de twee- en driedelige tongslag toegepast worden, maar de twee belangrijkste vormen zijn die die ik beschreven heb.  Zeg bij de uitvoering Tan-te-ke.