Grote terts- of Majeurtoonladder

Toonladders met een grote terts, volgens ons diatonisch toonsysteem (met hele en halve toonsafstanden)

Vaak gespeeld met drieklanken:

Als je naar de terts (3e toon) kijkt op C, dan is die groot:

C D E F G A B C

C- E = 2

We spreken dan van een

GROTE TERTS-TOONLADDER of MAJEURtoonladder

 

Als we op F beginnen en een goedklinkende grote tertstoonladder willen spelen, dan zul je tonen moeten verlagen/verhogen om de juiste afstanden te krijgen.

 

F G A B C D E F   de toonsafstanden zijn

1,1,1, ½ ,1,1, ½ 

 

Je hoort dat er iets niet klopt.

De afstand tussen A en B klopt niet.

We gaan dan de afstand veranderen zodat het wel als een grote tertstoonladder ( die van C) gaat klinken: 

 

F G A BES C D E F de toonsafstanden zijn

1, 1, ½ 1, 1, 1, ½ ;

nu klinkt er een grote tertstoonladder op F

 

Op deze manier kun je op elke toon een grote tertstoonladder maken, met tussen de 3e en 4e  en tussen de 7e en 8e trap een halve toonsafstand.

 

DRIEKLANKEN

Bij de toonladder worden drieklanken gespeeld.

De 1e (priem), 3e (terts) en 5e (kwint) toon

van een toonladder.

Dus bij de toonladder van F wordt dat F A C

 


C     D    E     F          A      B        C              0

G     A    B     C    D       E      Fis      G             1#

D     E    Fis  G     A       B      Cis      D            2#

A     B    Cis   D    E       Fis    Gis      A            3#

E     Fis  Gis   A    B       Cis    Dis      E           4#

B     Cis  Dis   E    Fis    Gis    Ais      B           5#

Fis  Gis  Ais   B    Cis    Dis    Eis      Fis         6#

Cis  Dis  Eis   Fis  Gis    Ais    Bis     Cis         7#


F      G    A      Bes   C      D      E        F           1b

Bes  C          Es          G      A       Bes       2b 

Es     F      G     As    Bes  C      D       Es          3b

As    Bes       Des  Es    F      G       As          4b

Des  Es    F      Ges   As   Bes  C       Des        5b

Ges  As    Bes  Ces  Des  Es    F       Ges        6b

Ces  Des  Es     Fes  Ges  As    Bes  Ces        7b


Een makkelijke manier om de majeur-toonladders te onthouden :

1 toon omhoog, 2 # erbij, of  2b eraf

1 toon omlaag- 2# eraf of 2b erbij

F en G hebben één mol/ kruis

 

Bv: G heeft 1 #, dus A heeft er 1+2=3#, en B heeft er 3+2=5 #

Of C heeft 0, dus Bes heeft er 0+2b = 2b, en As heeft 2b+2b=4b

 

Of; de eerste Bes heeft er eentje meer aan de sleutel staan:

Bes is eerste mol, die heeft er 2 aan de sleutel

Es is tweede mol, die heeft er 3 aan de sleutel etc.

 

Of je leert gewoon :

F Bes Es As Des Ges Ces ( Fruit Bij Elk Afzakkertje Dat Geeft Confetti

G D A E B Fis Cis  (steeds een kwint omhoog-zo ontstond de kwintencirkel)

Geef Die Aap Een Boel Fruit Cadeau

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb