Kleine Terts- of Mineurtoonladder

Toonladders met een  kleine terts, volgens ons diatonisch toonsysteem (met hele en halve afstanden)

KLEINE TERTSTOONLADDER oftewel MINEUR TOONLADDER. Die heeft  een kleine terts aan het begin.

 

Bij de Majeurtoonladder is de eerste terts 1, 1  en schrijf je met hoofdletter

Bij de Mineurtoonladder is de eerste terts 1, ½  en schrijf je met kleine letter

 

De parallel-toonladder vind je door 1 ½ toon naar beneden te gaan

Bijvoorbeeld bij de C is dat de a.

C Cis D Dis E F Fis G Gis A Ais B C  of 

C Des D Es E F Ges G As A Bes B C

De C heeft 0 voortekens, de parallel heeft dat ook ,dus a klein heeft er 0

CDEFGABC

abcdefga

 

DRIEKLANKEN

Bij de toonladder worden drieklanken gespeeld.

De 1e (priem), 3e (terts) en 5e (kwint) toon van een toonladder.

 

De mineurtoonladder heeft  3 vormen

1 de authentieke

2 de harmonische, daarbij wordt de 7e trap verhoogd, heen en terug

3 de melodische, daarbij worden de 6e en 7e trap heen verhoogd, *en terug de authentieke.

C          D          E          F                 A          B          C        C MAJEUR    + drieklank

a          b                   d                   f           g          a        a mineur authentiek+                                                                                                                               drieklank

a          b          c          d          e          f           gis             a mineur harmonisch

a          b          c          d          e          f(is)      g(is)   a         a mineur melodisch*

Maak jouw eigen website met JouwWeb