exameneisen A

PRAKTIJK-EXAMEN A:

  • 2 VOORDRACHTSTUKKEN waarvan 1 samenspelstuk
  • 2 ETUDES (tips voorspelen op examen)
  • 1 stukje uit het hoofd 
  • TOONLADDERS : c-d-es-f-g-a-bes + drieklank vloeiend in tempo 
  • PRIMA VISTA melodisch/ ritmisch 
  • IMPROVISATIE: nazin verzinnen in karakter van voorzin, eindigen op grondtoon 
  • SPEELDICTEE: naspelen kort melodietje 
  • SOLFEGE: eenvoudig melodietje van blad zingen

Bij het A-examen

moet je kunnen vertellen hoe een toonladder is opgebouwd, waar de halve toonsafstanden zitten, en welke kruizen of mollen bij welke toonladder horen. Je moet 7 toonladders kunnen spelen, en er worden er 4 gevraagd !Natuurlijk met de bijbehorende drieklanken.