Middeleeuwen

v/a VAL ROME T/M VROEGE MIDDELEEUWEN(+/- 1100)

  • Na de val van het Romeinse Rijk verdween er veel van de Romeinse cultuur. In Europa vindt men dan nog wel trompetachtige instrumenten die lijken op de Romeinse Tuba en de Griekse Salphinx, maar meestal als nabootsing in de schilderkunst.
  • Als oorlogs-instrument werden ze in de oude vorm niet meer gebruikt. Slechts bij de Germanen vindt men het gebruik van dierhoorns in de strijd.

DE LATE MIDDELEEUWEN

Arabische trompetachtige instrumenten.

De trompetten en dierhoorns die de Christenen meenamen in hun kruistochten, vielen in het niet bij de krachtige instrumenten van de Arabieren. zoals de

  • Anafir (trompet),
  • de Buqat (soort hoorn),
  • de Zumur (Schalmei),
  • de Naqqara (pauken),
  • de Tubul (trommels) en
  • de Kasat (bekkens). Deze werden, net als de Christelijke instrumenten, gebruikt om de vijand af te  schrikken. Het geluid dat ze voortbrachten was zo hevig, dat de Christenen de ogen en de oren van de paarden moesten bedekken.

BAZUIN

Een bazuin is een historisch blaasinstrument.

  • De bazuin was de voorloper van de trompet. Hij bestond uit een ongebogen, lange metalen (koperen) buis, breed uitlopend en was vaak versierd met het vaandel van een burchtheer of ridder. Met een bazuin zijn alleen de natuurtonen mogelijk om te spelen. De bazuin werd gebruikt ter verwelkoming van bezoek, waarschuwing voor/tegen naderende personen. Natuurlijk heeft de bazuin ook militaire doelen gediend: de signalen reveille (opstaan), opstijgen, in galop, ten aanval, terugtrekken en taptoe werden erop geblazen.