TOONLADDERS 

Op dit toetsenbord kun je zien waar alle noten precies liggen.

Als je begint op de C en je gaat ½ toon omhoog, dan kom je op een zwarte toets. Deze noot heet Cis. Als je weer ½ toon omhoog gaat, dan kom je op de D

Tussen C en D liggen dus ½ + ½ = 1 hele toonsafstand.

Er zijn verschillende toonladders, elke cultuur heeft zelfs een eigen toonladder.

Hiernaast een aantal door ons gebruikte toonladders, maar er zijn er nog veel meer... Zigeunertoonladder, heletoonstoonladder etc.