5. Timing

De timing van het ademhalen in relatie met een te spelen noot is ook belangrijk. Net als bij het ademhalen in vier fases moet ook hier een vloeiende beweging nagestreefd worden.

Het aanzetten van de toon gebeurt direct na het ademhalen. Bij het aanzetten van een relatief moeilijke noot echter (een hele hoge bijvoorbeeld), moet er compressie gemaakt worden, zodat na het loslaten van de compressie de toon direct voor de volle 100% ondersteund wordt door de adem. Dit compressie maken kan je doen door na het ademhalen te wachten met het aanspannen van de buikspieren of je kan het doen door simpelweg je tong voor de amplitude te plaatsen en deze weg te trekken op het moment dat de toon moet komen. 

Bij opbouw van teveel druk kan er echter een explosie van lucht ontstaan bij het wegtrekken van de tong, waardoor er weer een ongecontroleerde explosie van geluid ontstaat. De compressie-opbouw moet dus altijd in relatie staan met het te spelen materiaal.

Om iemand goed te laten ervaren wat de binding tussen de ademstroom en de toon is, kan je toonladders spelen in het middenregister, waarbij elke toon met de uitspraak HA wordt aangezet. Dit komt ook het ademsteun-besef ten goede, doordat de buikstreek bij elke aanzet zal samenkrampen.

Bovendien vereist deze oefening dat de keel goed open staat.

Bij het niet correct toepassen van de ademsteun zal het gemis aan kracht en steun vanuit de ademsteun worden ondervangen door harder te drukken met het mondstuk op de lippen (het zgn. trompet tegen de muur) of bijv. door het hard naar beneden trekken van de trompet bij een hoge passage. Wat ook vaak gebeurt is dat men door het dichtknijpen van de keel en het aanspannen van alle beschikbare spieren in de gezichtsstreek probeert om toch het beoogde resultaat te verkrijgen. Deze methodes zijn schadelijk en moeten zo snel mogelijk worden afgeleerd

De beste controle aangaande ademsteun is nog altijd het naar jezelf luisteren en het bij jezelf nagaan of je op een comfortabele manier speelt. Als het prettig en comfortabel aanvoelt en het geluid is goed en vol, dan is het in 98% van de gevallen in orde.