Alle toonladders volgens de Kwintencirkel

DE KWINTENCIRKEL laat zien dat als je steeds een KWINT (5) omhoog gaat, er een KRUIS bijkomt in de toonladder, en als je een KWINT omlaag gaat, er een MOL bijkomt in de toonladder :                                                          

Majeur/

parallel-toonladder mineur/

harmonisch en

melodisch

+ drieklanken


C Majeur       C         D         E         F         G         A         B         C       

0

a mineur           a          b          c          d          e          f           g        a          (authentiek)

harmonisch     a          b          c          d          e          f           gis      a

melodisch        a          b          c          d          e          fis        gis      a         

                                                                                                 en authentiek terug 


G MAJEUR         G         A         B         C         D       E       FIS     G       

1#      

e mineur           e          fis        g          a          b          c          d        e          (authentiek)

harmonisch     e          fis        g          a          b           c          dis     e

melodisch        e          fis        g          a           b          cis       dis     e         

                                                                                           en authentiek terug


D MAJEUR      D         E         FIS      G         A         B       CIS     D  

2#

b mineur            b          cis       d          e        fis        g          a         b          (authentiek)

harmonisch     b          cis       d          e          fis        g          ais      b

melodisch        b          cis       d          e          fis        gis       ais       b         

                                                                                                 en authentiek terug 


A MAJEUR          A         B         CIS      D         E         FIS      GIS     A

3#

fis mineur          fis        gis       a         b          cis       d        e         fis        (authentiek)

harmonisch      fis        gis       a          b          cis       d        eis      fis

melodisch         fis        gis       a          b          cis       dis      eis     fis       

                                                                                                 en authentiek terug 


E MAJEUR           E         FIS      GIS     A         B         CIS      DIS      E        

4#

cis mineur         cis       dis       e         fis        gis       a         b         cis       (authentiek)

harmonisch     cis       dis       e          fis        gis       a         bis      cis

melodisch        cis       dis       e          fis        gis       ais      bis      cis      

                                                                                                en authentiek terug 


B MAJEUR           B         CIS      DIS      E         FIS      GIS     AIS      B        

5#

gis mineur         gis       ais       b          cis       dis       e          fis        gis       (authentiek)

harmonisch       gis       ais       b          cis       dis       e         fisis     gis

melodisch          gis       ais       b          cis       dis       eis      fisis     gis      

                                                                                                 en authentiek terug


FIS MAJEUR          Fis      GIS      AIS       B         CIS      DIS      EIS      FIS     

6#
dis mineur           dis       eis      fis         gis       ais       b          cis       dis       (authentiek)

harmonisch         dis       eis       fis        gis       ais       b         cisis    dis

melodisch            dis       eis       fis        gis       ais       bis       cisis   dis      

                                                                                                  en authentiek terug


CIS MAJEUR        Cis      DIS      EIS      FIS      GIS     AIS      BIS      CIS     

7#

ais Mineur         ais       bis       cis       dis       eis      fis        gis       ais       (authentiek)

harmonisch      ais       bis       cis       dis       eis       fis        gisis    ais

melodisch          ais       bis       cis       dis       eis      fisis     gisis    ais      

                                                                                                 en authentiek terug


F Majeur             F         G         A         BES    C         D         E         F        

1b        

d mineur              d          e          f           g          a          bes     c          d          (authentiek)

harmonisch        d          e          f           g          a          bes     cis      d

melodisch           d          e          f           g          a          b         cis      d         

                                                                                                en authentiek terug


Bb MAJEUR       BES    C         D         ES       F         G         A         BES   

2b

g mineur             g          a          bes     c          d          es        f          g          (authentiek)

harmonisch       g          a          bes     c          d          es        fis        g

melodisch          g          a          bes     c          d          e          fis        g         

                                                                                                 en authentiek terug


Eb MAJEUR       ES       F         G         AS       BES    C         D         ES      

3b      

c mineur             c          d          es       f           g          as       bes     c          (authentiek)

harmonisch      c          d          es        f           g          as        b         c         

melodisch         c          d          es        f           g          a          b         c         

                                                                                                 en authentiek terug 


Ab MAJEUR       AS       BES    C         DES    ES       F         G         AS      

4b

f mineur             f           g          as        bes     c         des     es       f        (authentiek)

harmonisch       f           g          as        bes     c         des     e         f

melodisch          f           g          as        bes     c          d         e         f     

                                                                                                  en authentiek terug


Db MAJEUR       DES    ES       F         GES    AS       BES    C         DES   

5b

bes mineur         bes     c          des     es        f          ges     as        bes     (authentiek)  

harmonisch       bes     c          des     es        f           ges     a          bes

melodisch          bes     c          des     es        f           g         a          bes    

                                                                                                 en authentiek terug


Gb MAJEUR       GES    AS       BES    CES    DES    ES       F         GES   

6b

es mineur          es        f           ges     as        bes     ces      des     es        (authentiek)

harmonisch      es        f           ges     as        bes     ces      d         es

melodisch         es        f           ges     as        bes     c          d         es       

                                                                                                 en authentiek terug


Cb MAJEUR       CES    DES    ES       FES    GES    AS       BES    CES   

7b

as mineur          as        bes     ces      des     es       fes       ges     as        (authentiek)

harmonisch      as        bes     ces      des     es        fes       g         as

melodisch         as        bes     ces      des     es        f            g         as         

                                                                                                  en authentiek terug

Maak jouw eigen website met JouwWeb